Nasza pierwsza kapsuła czasu!

Coś po sobie zostawić chce człek,
Zębowi czasu uciec,
A i następcom dać znak- po latach
Serce zabije mocniej- gdy ślad ktoś odnajdzie

6 maja 2024 roku przy PSP im. Wincentego z Kielczy zakopano kapsułę czasu. Wydarzenie ma związek z obchodzoną w tym roku 20 rocznicą nadania placówce imienia autora ,,Gaude Mater Polonia”. Zamieszczono w niej między innymi listy do przyszłego pokolenia napisane przez szóstkę naszych uczniów, swoje tajemnicze dary przyniosły też nasze urocze przedszkolaki. Co tam jeszcze się znalazło? Ciekawskich zapraszamy na otwarcie kapsuły w 2054 roku

B.S.,I.P.