20 lat nadania szkole w Kielczy imienia Wincentego z Kielczy