Publiczna Szkoła Podstawowa
im Wincentego z Kielczy w Kielczy

Adres

ul. Szkolna 1

47-126 Kielcza

Telefon

+48 77 463 68 94

E-mail

sekreteriat@pspkielcza.pl