„Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”

Zakończenie projektu

Klasa III pomyślnie zakończyła udział w projekcie „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”,
którego założeniem było zainspirowanie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną,
rozbudzenie wyobraźni literackiej uczniów, sprawienie, by lektura kojarzyła się z czymś przyjemnym.
Wszystkie cele zostały zrealizowane.