Co za dzień!

Uroku on dodaje,
Śmiałości szczyptę też.
Miło z nim dzień rozpoczynać
I kończyć też😊
Emocje pozytywne wyzwala,
Człowieka do człowieka zbliża
Harmonię wprowadza😊

21 listopada w PSP im. Wincentego z Kielczy obchodzono Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i klasy 7
pojawiła się w szkole specjalna uśmiechnięta skrzyneczka, do której można było wrzucić swoje pozdrowienia dla wybranej osoby. Uroczy posłańcy
z uśmiechem na ustach przekazywali je później adresatom- uczniom, uczennicom, ale też… nauczycielom😊 Tym, którzy nakreślili na karteczkach kilka ciepłych słów czy serduszek serdecznie dziękujemy. Wywołały uśmiechy na twarzach odbiorców😊To miłe, że włączacie się w różne akcje, bo dzięki temu nasza szkoła ma swój niepowtarzalny charakter. Dziękujemy😊

IZA