Zmiana organizacji pracy świetlicy od dnia 5.01.2023


Świetlica szkolna w poniedziałek i wtorek do godziny 13.30, następnie opiekę nad uczniami sprawuje ognisko środowiskowe. Od środy do piątku świetlica szkolna do 15.30, nie będzie ogniska środowiskowego. Prosimy o przestrzeganie godzin odbioru dzieci.