Zajęcia z wizualizerami

Technika z wizualizerami zakupionymi w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w klasach klasy V i VI