Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne

Dzięki zakupionemu sprzętowi, klockom i materiałom zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i korekcyjno- kompensacyjne również są uatrakcyjniane.