Uroczystość jubileuszu 20-lecia nadania imienia szkole

Na tropie Stanisława i Wincentego, i…

Pokolenie każde zostawia ślad
Odwagę dokonania wyboru
Każdy- każda- mieć musi
Odwagę podjęcia wyzwania
Lata płyną
Echo wydarzeń pobrzmiewa
Nadzieja rozwija skrzydła marzeń
I otuchę w serca wlewa
A historia pisze się każdego dnia

8 maja 2024 roku w PSP im. Wincentego z Kielczy miała miejsce szczególna uroczystość – 20 rocznica nadania placówce w Kielczy imienia autora pięknego hymnu ,,Gaude Mater Polonia”. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w przepięknym zabytkowym kościele pw. Św. Bartłomieja, której przewodniczył biskup Jan Kopiec . Po niej złożono kwiaty pod pomnikiem Wincentego z Kielczy. W progi naszej szkoły przybyli tego dnia znamienici goście pani profesor
Anna Pobóg-Lenartowicz, burmistrz Michał Rytel, przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Matheja, radni Paweł Małecki, Hubert Hatlapa, sołtys Jan Czanuleit, dyrektorki szkół i przedszkoli z terenu gminy, byli nauczyciele i pracownicy szkoły. Historię biskupa Stanisława ze Szczepanowa oraz jego biografa
Wincentego z Kielczy przybliżyła zebranym pani prof. Anna Pobóg-Lenartowicz. Po wykładzie głos oddano młodemu pokoleniu- uczniom i uczennicom
PSP im. Wincentego z Kielczy. W przedstawieniu ,,Kuferek wspomnień” połączono czasy współczesne i historyczne. Słowu towarzyszył taniec. Widzowie na przemian śmiali się i wzruszali. Niektórzy pierwszy raz usłyszeli dźwięki karimby, która wybrzmiała po odegraniu sceny śmierci biskupa Stanisława. Młodzi dali
z siebie wszystko, przełamali tremę i pokazali na co ich stać. Kto wie, może jak powiedziała Pani Profesor, z maleńkiej Kielczy znów powędruje w świat ktoś,
kto uczyni coś wartego zapamiętania. Na zakończenie pani dyrektor Gabriela Gosztyła dziękowała wszystkim, którzy wyczarowali niezwykły klimat jaki panował w szkole tego dnia- uczniom i ich rodzicom, i bliskim, gronu pedagogicznemu, pracownikom obsługi, tym, którzy sprawili, że zmieniło się otoczenie szkoły oraz paniom, które pracowały nad przedstawieniem- p. Izabeli Ploch, p. Dagmarze Kotylak, p. Izabeli Wacławek, p. Bronisławie Saternus. Życzymy kielczanom zapisania kolejnych dobrych stron na kartach historii- każdy dobry gest ma znaczenie, każde ,,dziękuję”, każdy uśmiech😊