Składka na Fundusz Rady Rodziców

Podczas 1-wszego spotkania podjęta została decyzja o wysokości składki na Fundusz Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023. Jednogłośnie ustalono, że nie ulegnie on zmianie i pozostanie na poziomie 35 zł.
Jest to jednorazowa wpłata/składka „obowiązuje” za jedno dziecko z rodziny (najstarsze). Wpłata jest dobrowolna. Klasy, które dokonają 100% wpłaty do dnia 31 października 2022 (w tym roku jest to poniedziałek, liczy się data wpływu na konto) otrzymają zwrot 30% w formie dofinansowania potrzeb określonych przez Klasowe Rady Rodziców.
Wpłat prosimy dokonywać do 31 października 2022r na konto RR:
Bank spółdzielczy w Zawadzkiem
51 8909 000 62000 0004 8099 0001
Z dopiskiem: wpłata na fundusz rady rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa
Jeśli ktoś nie może dokonać wpłaty na konto prosimy o kontakt z Przewodniczącym Klasowej Rady Rodziców celem ustalenia sposobu wpłaty.