Rekrutacja na rok szkolny 2024-2025

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego z Kielczy w Kielczy ogłasza nabór do szkoły na rok szkolny 2024/2025.

Z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia, które należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 11 marca 2024 roku.

Druki są do pobrania w przedszkolu lub na stronie szkoły w zakładce Uczeń/Rekrutacja.