Rekrutacja na rok szkolny 2023-24

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego z Kielczy w Kielczy ogłasza nabór do szkoły na rok szkolny 2023/2024.

Z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia, które należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 10 lutego 2023 roku.

Druki są do pobrania w przedszkolu lub na stronie szkoły w zakładce Uczeń/Rekrutacja.