OPŁATA ZA OBIADY

Za obiady w miesiącu wrześniu płacimy 105 zł

Za herbatę w miesiącu wrześniu płacimy 5,00zł

Cena obiadu wykupionego pojedynczego wynosi 5 zł