Opłata za obiady

za miesiąc kwiecień płacimy 96 zł

za herbatę 6 zł

obiad wykupiony 6 zł

opłatę proszę wpłacać do 20 kwietnia na konto lub w sekretariacie naszej szkoły.