Opłata za obiady

za miesiąc marzec za obiady płacimy: 138 zł

za herbatę : 6 zł

Opłatę proszę wpłacać do 20 marca na konto lub w sekretariacie naszej szkoły.