Niepodległa to my!

Patrzą na nas już z góry Ci, co
O ojczyznę naszą walczyli.
Los ich nieraz doświadczał okrutnie.
Siebie na drugim miejscu postawili,
Kraju wolność i dobro na pierwszym.
A my? Jaki ślad po sobie zostawimy…

W przededniu Święta Niepodległości w PSP im. Wincentego z Kielczy miał miejsce uroczysty apel. Przypomniano w nim dramatyczne momenty
z historii kraju. Podkreślono, że odpowiedzialność za dar wolnej Polski, jaki zostawili nam przodkowie, spoczywa na nas i następnych pokoleniach,
że trzeba o niego dbać, by mógł trwać. Na scenie opowiedziano o historii słowem, śpiewem, tańcem. Za przygotowanie apelu dziękujemy
uczniom klas 4,5,6,7, panu Robertowi, pani Dagmarze, panu Karolowi i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie uroczystości. Wzięto również udział w ogólnopolskiej akcji odśpiewania hymnu Polski. Podsumowana została akcja zbiórki kasztanów, indywidualnie najwięcej
smakołyków dla naszych leśnych przyjaciół zebrała Ola z klasy 6, a zespołowo klasa 5. Dziękujemy wszystkim uczniom, ich rodzicom i pani Ilonie za nadzorowanie zbiórki, dbanie o kraj to również dbanie o naturę. Ten dzień zakończył się dla uczniów słodko, bowiem otrzymali za swoje wielkie serduszka
i zaangażowanie w różne akcje, słodkie małe co nieco od Grupy Honorowych Krwiodawców Gminy Zawadzkie, którym my wszyscy dziękujemy
za oddawanie krwi- prawdziwego skarbu i bezcennego daru człowieka dla człowieka.

IZA