Kto mieczem wojuje…

Walka różna bywa,
Ale tylko kto walczy honorowo, sławę zdobywa.
Ludzie czasem przechodzą do historii,
Która nauczycielką życia bywa. Kronikarze skrzętnie karty zapisują,
A my… z przeszłości nie zawsze wskazówki wyciągamy, lecz trwamy.

25 września uczniowie klasy 4 i 5 PSP im. Wincentego z Kielczy wzięli udział w spotkaniu z legendą w ramach realizacji innowacji ,,Legendy ziem polskich”. Na początek uczennice odczytały legendę związaną z szablą króla Zygmunta. Następnie pani Bronisława przybliżyła nam historię wyjątkowego warszawskiego pomnika. Największe emocje wzbudziła część praktyczna, w czasie której uczniowie wykonywali własne repliki szabli królewskiej. Pomagali sobie wzajemnie, udostępniali nożyczki, kleje, wspierali w wycinaniu, sklejaniu, ozdabianiu, słowem współpracowali wzorowo😊Pomimo powstania tylu szabli, nikt nie zginął. Zabawa była przednia. Spotkanie połączyło przyjemne z pożytecznym, wiedzę z praktyką, naukę z zabawą😊

B.S., I.P., B.B.