Informacja dotycząca zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Proszę o zwrot wypożyczonych książek do 14 czerwca 2024 r.

Podręczniki będą zbierane na lekcji w terminie wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DO ZWROTU DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Bardzo proszę o sprawdzenie stanu podręczników.

2. Przypominam, że według regulaminu uczeń jest zobowiązany do ich szanowania.

3. W przypadku zagubienia/zniszczenia/zalania uczeń powinien mieć ze sobą odkupiony podręcznik (w przypadku zniszczenia/zalania winien okazać również stary). Zakupu można dokonać przez księgarnie internetowe lub stronę wydawnictwa danego podręcznika.

4. Każdy uczeń ma obowiązek zwrócenia kompletu podręczników w wyznaczonym terminie. Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem.

5. Przypominam, iż ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.

6.  Zwracane podręczniki należy w razie potrzeby wyczyścić, podkleić, wyprasować pozaginane kartki itp. Okładki z przyklejonymi do książki brzegami należy pozostawić (pozostałości kleju powodują, że kartki się sklejają i niszczą przy próbie rozdzielenia).

7.  Zwrot potwierdzić datą i podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela.

nauczyciel bibliotekarz