Akcja wzmacniania świadomości ekologicznej

16 września w naszej szkole odbyła się prelekcja dotycząca unikania tworzenia odpadów, selektywnej zbiórki i recyklingowi. Prelekcję przeprowadziły Panie z Urzędu Miasta Zawadzkie oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej „Zaw – Kom”. Serdecznie dziękujemy.