Zajęcia z wizualizerami

Zajęcia z wizualizerami zakupionymi w ramach programu „Laboratoria przyszłości” prowadzone przez uczniów klasy VIII