PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

LISTA PODRĘCZNIKÓW ,KTÓRE NALEŻY ZAKUPIĆ

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

                                                   RELIGIA

 1. ,,Jesteśmy  Bożą rodziną”.  Red. H. Kostorz                           kl.I
 2. ,,Jesteśmy  przyjaciółmi Jezusa”. Red .H. Kostorz                 kl.II
 3. ,,W drodze  na spotkanie z Jezusem”. Red .H. Kostorz         kl.III
 4. ,,Zapowiedź  zbawienia”. Red .M. Wilczek, M. Baron         kl.IV
 5. ,,Czekając  na zbawiciela” .Red .H. Kostorz                            kl.V
 6. ,,Chrystus  naszym Zbawicielem” .Red. H. Kostorz                kl.VI
 7. ,,Kościół  drogą zbawienia ”.Red .H. Kostorz                         kl.VII

PODRĘCZNIKI DO NAUKI JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ-NIEMIECKIEGO

 1. ,,Ich und du” + ćwiczenia      kl.I
 2. ,,Ich und du”+ ćwiczenia       kl.II
 3. ,,Ich und du”+ ćwiczenia       kl.III
 4. ,,Ich und du”+ ćwiczenia       kl.IV
 5. ,,Ich und du”+ ćwiczenia       kl.V
 6. ,,Ich und du”+ ćwiczenia       kl.VI