Płatność

Opłatę za obiady proszę dokonywać do 20 dnia danego miesiąca

w sekretariacie naszej szkoły lub przelewem na konto

nr:38 89090006 2000 0000 4011 0006