Lidl – Szkoły Pełne Talentów

W ramach akcji Lidla SZKOŁY PEŁNE TEALENTÓW nasza szkoła otrzymała nagrodę. Za zebrane talenciaki otrzymaliśmy dwie kolumny głośnikowe.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy zbierali talenciaki na rzecz naszej szkoły.