INFORMACJA

Na mocy zarządzenia nr.783\XXXII\2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 7 listopada 2022r.

informujemy, iż z dniem 10.11.2022r oświetlenie na boisku szkolnym zostało wyłączone.