Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole realizujemy dwie innowacje pedagogiczne.1. Innowacja pt. „Legendy ziem polskich” wprowadzona od września 2022 roku realizowana w klasach czwartej i piątej.Program dotyczy w dużej mierze kształtowania wśród młodzieży umiejętności czytelniczych, poznawczych, manualnych przy pomocy różnego typu wzajemnie uzupełniających się zajęć (język polski, historia, przyroda, plastyka). Wybrane przez nauczyciela bibliotekarza…

Głośne czytanie

Głośne czytanie

Od roku 2001 w dniu 29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to, zostało ustanowione z inicjatywy Polskiej Izby Książki, a skierowane jest głównie do najmłodszych czytelników. Patronką tego święta jest Joanna Porazińska, wybitna pisarka, która wiele swoich książek napisała właśnie z myślą o dzieciach.Głośne czytanie przy pomocy teatrzyku Kamishibaj odbyło się również w…

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Wielkimi krokami nadchodzi przypadający na październik Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) jako hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wybrało „Czytanie dla pokoju”. Z tej okazji biblioteka szkolna przygotowała wiele działań mających na celu: promocję biblioteki szkolnej i jej działań, zaakcentowanie Święta Bibliotek Szkolnych, propagowanie zainteresowania książką, rozbudzenie i kształtowanie…