Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW

Podczas spotkania podjęta została również decyzja w temacie ubezpieczenia uczniów naszej szkoły od NNW.Rada Rodziców nie będzie w tym roku uczestniczyła w zawieraniu umów ubezpieczenia uczniów od NNW.Rodzice sami muszą zawrzeć takie ubezpieczenie do końca września 2022R.W aplikacji Librus oraz na grupach udostępnione zostaną ewentualne linki do zawarcia ubezpieczenia on-line.Dzieci, które w ubiegłym roku uczestniczyły…

Składka na Fundusz Rady Rodziców

Składka na Fundusz Rady Rodziców

Podczas 1-wszego spotkania podjęta została decyzja o wysokości składki na Fundusz Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023. Jednogłośnie ustalono, że nie ulegnie on zmianie i pozostanie na poziomie 35 zł.Jest to jednorazowa wpłata/składka „obowiązuje” za jedno dziecko z rodziny (najstarsze). Wpłata jest dobrowolna. Klasy, które dokonają 100% wpłaty do dnia 31 października 2022 (w tym…